AKADEMICKA MIEJSKA
SIEĆ KOMPUTEROWA

Witamy na naszej stronie. Zapraszamy do zapoznania się z historią działalności oraz projektami i usługami realizowanymi w ramach naszych struktur.

o nas

O NAS

Formalnie AMSK została utworzona w 1993 r. na podstawie porozumienia środowiska akademickiego Szczecina. Operatorem AMSK jest Akademickie Centrum Informatyki, jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Obecnie jesteśmy dostawcą łącz sieciowych dla jednostek akademickich i naukowych w Szczecinie, a także usług sieciowych i hostingowych dla firm i instytucji zewnętrznych. Uczestniczymy w projekcie Telemedycyna w Euroregionie Pomerania oraz jesteśmy operatorem regionalnym "Eduroam" oraz innych usług projektu "Platon".

DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI

 • sieci tranzytowe,
 • VoIP,
 • technologie bezprzewodowej transmisji danych,
 • technologie WDM,
 • technologie wirtualizacji serwerów,
 • systemy dokumentacji i monitoringu sieci komputerowych.

NASZE OSIĄGNIĘCIA

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

 • Modernizacja Akademickiej Sieci Komputerowej w Szczecinie (pierwszy projekt UE realizowany w ramach Politechniki Szczecińskiej).
 • Budowa łącza teleinformatycznego AMSK pomiędzy Politechniką Szczecińską, a Uniwersytetem Szczecińskim.
 • Modernizacja urządzeń sieci w ramach projektu NewMAN.
 • Rozszerzenie zakresu usług dostarczanych dla przedstawicieli nauki w ramach projektu Platon.
 • Wsparcie rozwoju telemedycyny w euroregionie.
 • Stała rozbudowa i rozwój Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej.

PROJEKTY

W ramach Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej realizowane są projekty mające na celu rozszerzanie zasobu świadczonych usług oraz współpracę z innymi ośrodkami naukowymi.

NewMAN

Celem ogólnym projektu była rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki dla zapewnienia instytucjom naukowym rozlokowanym na terenie całego kraju dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej wykorzystywanej do wpierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych oraz umożliwiającej łączność z jednostkami naukowymi całego świata poprzez połączenie z siecią szkieletową Polskiego Internetu Optycznego PIONIER.

Wiecej »

PLATON

Projekt PLATON ma na celu rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych usług teleinformatycznych (dostępnych dla środowiska naukowego w Polsce): wideokonferencji, eduroam, usług kampusowych, powszechnej archiwizacji, naukowej interaktywnej telewizji.

Wiecej »

TELEMEDYCYNA W EUROREGIONIE POMERANIA

Celem projektu jest zapewnienie pacjentom dostępu do specjalistów medycznych pomimo barier geograficznych. Pozwala nie tylko na przeprowadzanie skomplikowanych operacji na odległość, korzystając z pomocy specjalistów z całego świata, zdalne przesyłanie i odbieranie wyników badań, czyli dynamiczny przepływ informacji, ale również na ciągłe kontrolowanie pacjentów np. z ciężkimi chorobami serca.

Wiecej »

TELEMEDYCYNA - ELEMENT E-ZDROWIA WZP

Projekt mający na celu ułatwienie wymiany informacji w służbie zdrowia, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik przetwarzania i transferu danych, na dwóch płaszczyznach: kontaktu ze specjalistami w odległych lokalizacjach, przepływu dokumentacji medycznej między jednostkami służby zdrowia. Realizacja projektu została podzielona na dwa powiązane rozwiązania, które pozwolą na usprawnienia w tych dziedzinach.

Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności

Projekt MAN-HA realizowany jest przez jednostki MAN i KDM a rezultaty zostaną udostępnione dla uczelni wyższych, jednostek B+R, instytutów PAN, jak również studentów, podmiotów gospodarczych prowadzących badania naukowe oraz społeczeństwa ICT.

Projekt obejmuje:
 • dodanie wsparcia dla usług krytycznych,
 • powołanie polskiej federacji zarządzania tożsamością,
 • podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i niezawodności w jednostkach MAN na poziomie dostępu z sieci PIONIER,
 • udostępnienie usługi przetwarzania danych dla bibliotek cyfrowych,
 • utworzenie centralnego punktu dostępu do usług PIONIERa,
 • realizacja rezerwacji ad-hoc,
 • integracja z chmurą publiczną,
 • udostępnienie chmurowej relacyjnej bazy danych,
 • wdrożenie federacji w Polskim Systemie Baz Bibliograficznych oraz w systemie Infona.

Projekt relizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

USŁUGI

W oparciu o infrastrukturę AMSK oferujemy usługi informatyczne dla pracowników naukowych i studentów. Obejmują one dostęp do sieci Internet, oprogramowania i mocy obliczeniowej, rejestracji obrazu i dźwięku oraz zdalnej komunikacji.

TELEWIZJA

Produkcja, składowanie i udostępnianie treści audiowizualnych o tematyce naukowej.

APLIKACJE

Zdalna praca z aplikacjami graficznymi, wirtualne maszyny i laboratoria komputerowe.

ARCHIWIZACJA

Archiwizacja i kopia zapasowa danych z możliwością dostępu oraz przywracania on-line.

EDUROAM

Prosty w obsłudze bezprzewodowy dostęp do Internetu dla studentów oraz pracowników instytucji naukowych i akademickich.

WIDEOKONFERENCJE

Wysokiej jakości system wideokonferencyjny, umożliwiający połączenia punkt-punkt oraz połączenia pomiędzy wieloma lokalizacjami.

AKADEMICKIE CENTRUM INFORMATYKI

DANE KONTAKTOWE

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu

  +48 91 449 58 58
  al. Piastów 41
  71-065 Szczecin

FORMULARZ KONTAKTOWY

design by Tomasz Warnicki

© Akademickie Centrum Informatyki 2013